wydruki wielkoformatowe, systemy wystawiennicze, stojaki reklamowe   Oferta > Reklama wizualna > Rollboard > Części elektryczne

 ruchoma reklama wielkoformatowa

Części elektryczne


Elektryczne części urządzenia zostały wykonane zgodnie z normami. Oświetlenie jest energooszczędne. Zawiera 18 świetlówek, podzielonych na 2 rzędy. W pierwszym rzędzie znajduje się 9 sztuk świetlówek 58W - 1500mm, a w drugim 9 sztuk 36W - l200mm. Do sterowania oświetleniem wykorzystano elektroniczny sterownik, poprzez co, pobór energii wynosi jedynie około 0,85 kW. Świetlówki są łatwe do zdemontowania i jest do nich łatwy dostęp.

Dwa silniki zmieniające plakaty mają moc po 0,37 kW. Z uwagi na fakt, że silniki pracują krótko, zużywają jedynie ok. 3,5 kWh w ciągu doby, a w przypadku urządzenia dwustronnego około 7,0 kWh.

Jednostka sterująca znajduję się za obudową nogi, na wysokości 1600 mm

Wszystkie elementy sterujące znajdują się w wodoszczelnych, wykonanych zgodnie z normami obudowach. Obudowy zabezpieczone są pokrywami.

W betonowym fundamencie znajdują się doprowadzenia prądu, a więc co na1eży przewidzieć puste rurki.